8 502 са кандидат – студентите, които са подали документи за явяване на предварителните изпити в УНСС. От тях 5299 са момиче и 3203 са момчета, информираха от висшето учебно заведение.
Най-много – 3557 кандидат-студенти, ще се явят на изпита по български език и литература. 3376 – по математика, 1977 – по география на България, 1950 – по история на България, и 357 – по икономика.
Първият предварителен изпит е на 22 март – по география на България, на 28 март – по история на България, на 29 март – по български език и литература, на 4 април – по икономика, на 5 април – по математика.
Оценките от предварителните изпити важат за класирането след редовната кандидатстудентска кампания през юли. Ако кандидат-студентите се явят и на предварителен, и на редовен кандидатстудентски изпит, участват в класирането с по-високата оценка./БЛИЦ