На 35 години е най-възрастната първокласничка, която се е записала на училище в Добрич. Юлия Стоева е майка на две момичета. По-голямото ходи на училище, а по-малкото е на 5 години.
Майката никога не е посещавала нито детска градина, нито училище, тъй като трябвало да се грижи за по-малките си братя и сестри. Никога не е работила, издържала се от социални помощи. Преди няколко месеца си намерила работа като чисстачка, но за да започне, било нужно да има поне основно образование.<br /> <br /> Тогава жената, която е от ромски произход, решила да изкласи и се записала на училище. Мъжъът й, който работи в Германия, не знае, че жена му е ученичка. Жената се надява да го изненада приятно, когато той се завърне след няколко месеца.<br /> <br /> Юлия вече е издържала част от изпитите за първи клас в едно от средните общообразователни училища в града. Оценките й по български език са &ldquo;добър&rdquo;, а математикака взела с &ldquo;много добър&rdquo;. През следващите дни й предстоят изпити по музика, рисуване, домашен бит и техника и физическа култура и спорт. След успешно полагане на деветте изпита майката ще получи свидетелство за завършен първи клас. С него ще може да запише втори клас.<br /> <br /> <strong>Станислава Георгиева, БЛИЦ</strong><br />