Никой не иска да учи в Перник. Първенец по незаети места спрямо обявения прием е Европейският политехнически университет в Перник - там местата, които остават без студенти, са 385 или 84,6%. Така практически учащите в момента във ВУЗ-а са само 70 души.
По данни над 7 400 са незаетите места във висшите училища и научните организации в България за учебната 2011-2012 година. Това сочи справка на министерство на образованието и науката. Според план-приема през изминалата година във висшите учебни заведения е трябвало да бъдат приети 71 780 студенти. Заетите места обаче са 64 369 - разпределени 48 969 редовно обучение и 15 400 в задочно обучение.<br /> <br /> В най-старото висше учебно заведение у нас - Софийски университет &ldquo;Св. Климент Охридски&rdquo;, свободните бройки за студентите са 890 или 12% от всички места. Слаб интерес към бъдещите висшисти предизвиква и Колежът по телекомуникации и пощи - София, където има 353 места незаети или 56,8%. 106 са свободните места в Химикотехнологичен и металургичен университет в София. 125 са чакащите за студенти позиции във Великотърновски университет &quot;Св. св. Кирил и Методий&quot;.<br /> <br /> От частните учебни заведения най-нежелани се оказват, освен Пернишкия ВУЗ, Международният колеж &ldquo;Албена&rdquo; в Добрич - там свободните места са 875 или 77,4%.<br /> <br /> Незаетите места в Бургаския свободен университет са 1 265 или 63,2%, в Колежа по туризъм в Благоевград - 409 (68,2%), а в Европейския колеж по икономика и управление в Пловдив - 512 или 42,7%. <br /> <br /> Най-много свободни места има в специалностите машинно инженерство, комуникационна и компютърна техника, педагогика на обучението, електротехника, електроника и автоматика и икономика.<br /> <br /> През последната учебна година у нас са приети 1 657 чуждестранни граждани. От тях най-много са турските студенти - 1 173, следват ги студентите от Русия - 68, Албания - 54, САЩ - 50, Казахстан - 37 и Украйна - 24.<br /> <br />