Над 3000 лева среден месечен облагаем доход получават завършилите по специалности "Информатика и компютърни науки" в Софийския университет и Нов български университет или "Администрация и управление" в Американския университет в Благоевград. Това показват резултатите от тазгодишното издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2018 г., което беше представено днес в Министерството на образованието и науката.
 
Актуализираното издание на системата съдържа информация за 51 висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления. Обобщените данни по специалности показват, че завършилите Информационни технологии се радват на отлична реализация и получават най-големите заплати – средно 2387,39 лв. На второ място е специалност математика със 2222,39 лв. среден облагаем доход на завършилите, а на трето – комуникационна и компютърна техника – 1927,83 лв.
 
Най-нисък среден доход получават притежателите на дипломи по музикално и танцово изкуство (801,74 лв.), педагогика (829,92 лв.) и животновъдство (839,39 лв.). Най-лесно си намират работа специалистите с диплома в сферата на медицинските науки – медицина, стоматология и фармация, като там нивата на безработица са близки до нулата (между 0,08% и о,4%).