Над 5300 студенти повече ще могат да учат в българските висши училища през следващата учебна година, ако правителството одобри предложението на образователното министерство за броя на приеманите студенти и докторанти за учебната 2011-2012 година.
През есента родните университети ще могат да приемат с 5309 студенти повече в сравнение с предишната учебна година. От просветното министерство предлагат броят на първокурсниците да бъде 71 680. За докторска степен ще могат да учат 1965 висшисти.<br /> <br /> По време на днешното заседание кабинетът ще разгледа и предложението на Националния съвет по биологичното разнообразие за разширяване обхвата на 2 от защитените зони за опазване на дивите птици - Ломовете и Западни Родопи. Предлага се приемане на четири нови защитени зони - Пирин буфер, Централен Балкан буфер, Българка и Рилски манастир. Така мрежата от защитени зони за птиците ще се увеличи с 244 935 хектара или с 2,2 процента от националната територия.<br /> <br /> Правителството ще разреши и продаването на шест имота, собственост на военното министерство, които според данъчните оценки са на обща стойност 13 милиона лева.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />