Днес бе подписан нов Колективен трудов договор за отрасъл „Средно образование”.
Договорът е подписан между Столична община, представлявана от Бойко Борисов - кмет, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България /СРСНПБ/, представляван от Нина Чанева - председател, Сдружението на директорите в средното образование на Република България /СДСОРБ/, представлявано от Стефанка Балева и Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България, представляван от Янка Такева - председател, Синдиката “Образование” към Конфедерацията на труда “Подкрепа”, представляван от Крум Крумов – председател и Независимия учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България, представляван от Живка Желязкова – председател на общински координационен съвет на Независимия учителски синдикат – София.  В договора е посочено, че Столична община поема разходите за охрана на училищата с цел да облекчи делегираните бюджети, които са въведени от тази година. Столична община поема ангажимент за дофинансиране на издръжката поради ниския размер на стандарта до края на годината. Запазват се социалните придобивки за работно облекло и различни добавки към заплатите на учителите. /БЛИЦ