48,39 % са двойките на кандидатстудентския изпит по български език и литература в софийския университет "Св. Климент Охридски", показват резултатите.
54,48 % от двойките са на мъжете, а 46,02 % - на жените. По-малко от 1/5 от кандидатите са получили оценка между 3.00 и 3.49.<br /> 9,86 % са с оценка между 3,50 и 3,99, 8,38 % са получили между 4.00 и 4.49, а 7,09 % - между 4,50 и 4,99.<br /> <br /> 5,80 % са получили оценка между 5,00 и 5,49 и само 2 % имат отлични 5,50 и 5,99.<br /> Анулирани са две работи от общо явили се 1117 кандидат-студенти. <br />