В УНСС днес ще се проведе предварителният Единен приемен изпит (ЕПИ) по история на България, на който ще се явят 1950 кандидат-студенти, съобщиха от висшето училище.
Въпросите и верните отговори от изпитния тест ще бъдат публикувани на официалния уебсайт на университета още днес. Оценките ще бъдат обявени утре в уебсайта на УНСС, на листинги, разлепени в сградата на университета, или чрез SMS до кандидат-студентите, пожелали това. Следващите предварителни кандидатстудентски изпити в УНСС са: утре – по български език и литература, на 4 април (събота) – по икономика, на 5 април (неделя) – по математика. Всички изпити започват в 9 часа и продължават три астрономически часа. Оценките от предварителните изпити важат за класирането след редовната кандидатстудентска кампания през юли. Ако кандидат-студентите се явят и на предварителен, и на редовен кандидатстудентски изпит, участват в класирането с по-високата оценка. Общият брой на кандидат-студентите в УНСС, заявили участие в предварителните изпити, е 8 503. През учебната 2009/2010 г. университетът ще приеме 3475 бакалаври. За повече информация: www.unwe.acad.bg – Прием 2008 – Бакалаври – Справки КСК. /БЛИЦ