Сдружение "Екомисия 21 век" приключи днес в Ловеч работата си по проект "Училище за родители" с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и фонд "Социално подпомагане". Целта бе да бъдат повишени социалните, психологическите и образователните познания на настоящи и бъдещи родители във връзка с отглеждането и възпитаването на техните децa и предоставяне на алтернативни социални услуги в региона.
Екип от 4 експерти разработи обучителни материали, насочени към следните категории родители: родители на тинейджъри от 12- до 19-годишна възраст; бъдещите родители - ученици от 10 до 12 клас, студенти; родители на деца и ученици със специални образователни потребности от предучилищна и училищна възраст; родители на младежи с противообществени прояви. В периода септември - декември 2009 г. бяха проведени обучения за четирите категории родители, желаещи да получат подкрепа и помощ при разрешаването на проблемите, свързани с отглеждането и възпитанието на техните деца.<br /> <br /> Днес в конферентната зала на ловешкия хотел &quot;Президиум&quot; се състоя заключителната среща по проекта. В нея се включиха представители на местната власт от региона, представители на социални институции, неправителствени организации, граждани и експерти.<br /> <br /> <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ</b><br />