От 20 октомври започва кампания за борба с трафика на хора, в която проблемът ще бъде разясняван на учениците на достъпен за тях език. Тийнейджърите ще бъдат запознати с изводите от официален доклад на Държавния департамент на САЩ, както и с отделни характерни казуси.
Старозагорските училища ще участват активно в инициативата, която е под патронажа на просветния министър Даниел Вълчев, предаде кореспондентът на БЛИЦ. Школските директори вече са получили на електронен носител материали по темата ”Трафик на хора - рискове и последици”. В помощните материали на класните ръководители по темата е предоставена и националната програма за борба с трафика на хора и закрила на жертвите заедно с отчет и статистика за жертвите на трафика за 2007 г.
Керка Хубенова, БЛИЦ