Две трети от родителите в София казват, че не ходят в училището, в което учи детето им, освен ако не са специално повикани. Това показват данните от проучване на институт „Отворено общество" в 57 учебни заведения в столицата. Още над 16% заявяват, че са се интересували от обучението на детето си 1-2 пъти в годината.
<p>Седем от осем анкетирани ученици в столичните училища определят, като цяло избора си на училище, като сполучлив. В същото време 38% от учениците заявяват, че ако имат възможност, не биха влизали в часовете на повече от половината си преподаватели.<br /> Резултатите показват, че почти 60 на сто от анкетираните ученици споделят, че им е било необходимо да вземат частни уроци. Този дял при родителите е по висок, като две трети от анкетираните заявяват необходимостта от частни уроци за децата им.&nbsp;<br /> <br /> Според проучването водещият мотив за напускане на учебното заведение за директорите и учителите е заплащането, а за учениците е качеството на образованието. Данните сочат още, че училището се възприема като приятно място от 80% от учениците.<br /> <br /> 60 на сто го възприемат и като продуктивно, а едва 30 на сто смятат, че учебното заведение, което са избрали, ще им даде добра подготовка за реалния живот и&nbsp;ги подготвя за пазара на труда. /БЛИЦ<br /> &nbsp;</p>