От 1 януари ще имаме с 10% по-висок стандарт за издръжка на студент от този, който сега е заложен в бюджета. Това обяви министърът на образованието Сергей Игнатов, след като награди учители за високи постижения в педагогическата работа.
В следващите дни ще бъде представена рейтинговата система, която ще се превърне в инструмент на финансиране. Ще се даде възможност всичките специалности и професионални направления, които заемат първи места в страната, приоритетно да бъдат финансирани.<br /> <br /> Ще направя всичко възможно да спрем финансирането на специалности, които са губещи, т.е. ако всичките студенти, които завършват, не намират реализация, тази &quot;хранителна верига&quot; ще бъде прекъсната, заяви министърът.<br /> <br /> Основен проблем на българското висше образование, според Игнатов, е структурата на висшите училища.<br /> <br /> Учените, поради своята подготовка, не винаги са способни да вземат мениджърски решения, смята Игнатов. Според него следващата година ще бъде стабилна за образованието, а стабилизирането ще стане от 1 януари.<br /> <br /> Игнатов посочи, че парите за отопление на Софийския университет могат да бъдат преведени направо на &quot;Топлофикация&quot;, но това по думите му няма да реши всичките проблеми на университета.<br /> <br /> &quot;Имат проблеми в управлението на висшето училище и при добър мениджмънт нямаше да се стигне до тази ситуация&quot;, коментира Игнатов. Той посочи, че поради тази причина първата генерална промяна в Закона за висшето образование ще бъде в управлението на университетите.<br /> <br /> Правителството има намерение академичната власт да се раздели от финансово-стопанското управление.<br /> <br /> По повод поисканата му оставка от учените от БАН, Игнатов каза, че единственият, който може му я поиска, е премиерът.<br /> <br /> По думите му поне засега няма планове да се увеличава бюджетът на БАН.<br /> <br /> Министърът удостои с ежегодната награда &quot;Константин Величков&quot; осем учители с високи постижения в педагогическата работа.<br /> <br />