Издръжката за ученик в община с население на общинския център над 70 000 души през 2009 г. ще бъде 1233 лв., което е с 15% повече от т. г. През м. г. първоначално стандартът беше определен на 980 лв., а след това беше увеличен на 1070 лв, съобщиха от правителствената информационна служба.
 Общо 15 са общините с население на общинския център над 70 000 души. Това са Благоевград, Бургас, Варна, Добрич, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Столична, Хасково, Шумен и Ямбол. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
1324 лв. е единният разходен стандарт за ученик в община с население на общинския център под 70 хил. души и гъстота на населението над 65 души на кв. км. В тази група са общо 40 общини. През 2008 г. тя бе 1051 лв., след което беше повишена на 1158 лв. Издръжката за ученик в община с население на общинския център под 70 хил. души и гъстота на населението под 65 души на кв. км ще е 1409 лв. С такива параметри са 139 общини. Най-висока – 1519 лв., е издръжката на ученик в планинските общини с над 3 селища и население на общинския център под 10 хил. души. Такива са общо 70 общини в страната.

Разширява се обхватът на делегираните от държавата дейности, като във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” се допълват две нови дейности – „Наблюдавани жилища” и ”Преходни жилища”, а във функция „Здравеопазване” – дейността „Дневни психорехабилитационни програми”. От същата функция отпада дейност „Детски ясли за деца, лишени от родителски грижи”, тъй като тя премина на директно финансиране по бюджета на Министерството на здравеопазването. По функцията „Почивно дело, култура, религиозни дейности” освен на читалищата, ще се субсидира дейността на музеи, художествени галерии и библиотеки с регионален характер.
Нов момент е приемането на единните стандарти за изчисляване на средства за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на общинската администрация. /БЛИЦ