Учениците от първи до четвърти клас да започнат учебната година в присъствена форма, а част от по-големите – дистанционно. Това гласи работен вариант за старт на учебната година в голямо столично училище.

Проектът е изготвен от председателя на Съюза на работодателите в системата на народната просвета и директор на 119 СУ Диян Стаматов и предвижда още учениците от 7, 8 и 12 клас също да са в присъствена или смесена форма на обучение заради предстоящите им изпити или прием в ново училище.

Вариантът, пригоден за голямо столично училище с около 1600 ученици, ще бъде предложен за обсъждане на работната група между МЗ и МОН, които ще обсъждат старта на новата учебна година.

Желанието на учителите и на образователното министерство е годината да започне присъствено за всички, но заради пандемията от КОВИД все още не се знае дали това ще е удачно. Затова се обмислят различни варианти предвид спецификата на различните училища.

Универсален модел на всички тях няма да има, коментира Диян Стаматов. Така на практика всяко учебно заведение ще има някаква свобода в организацията на учебния процес, спазвайки указанията на здравните власти. Какви точно ще бъдат те обаче, още не е ясно.

Работният вариант за голямо столично училище предвижда децата от 1 до 4 клас да учат в присъствена форма с разделени класове на половина и полудневно, за да могат да се осигурят учители. Аргументите са, че предучилищната подготовка на децата за бъдещия първи клас бе силно затруднена поради прекараната карантина.

„При тях на 100% е необходима присъствената форма поради очаквани обучителни затруднения основно в предбуквения период. Необходимостта от социализацията на децата в тази възраст (1-4 клас) е по-важна в този случай от образователните им потребности.

Учениците в начален курс могат използват освободените от прогимназията стаи“, смята Диян Стаматов. За по-големите ученици от 5, 6, 9, 10 и 11 клас предложението е да учат дистанционно, с присъствени текущи дни за провеждане на изпитвания.

В този случай класовете ще ползват свободни стаи от начален етап преди обяд. При тях се набляга основно на проекто-базираното обучение, в което да се реализира усвояването на заложеното в учебната програма по съответните предмети.

На седмокласниците и абитуриентите им предстоят важни изпити за прием в гимназия и матура, а осмокласниците също започват да учат на ново място и им трябва време за адаптация. Затова предложението е тези класове да бъдат в присъствена или смесена форма, при която уроците в клас се редуват с дистанционно обучение.