За месец януари общият брой на отсъствията на учениците в страната е 6 млн. От тях 9 хил. са неизвинени. Тревожната статистика съобщи министърът на образованието и науката Даниел Вълчев.
Данните показват, че всеки ученик в страната е отсъствал малко повече от 7 учебни часа или това е един учебен ден.
Средният брой неизвинени отсъствия е около 1 час. Най-голям е броят на неизвинените отсъствия в Добрич - около две на ученик.
Учителите са отсъствали 4,43 дни през месец януари. Процентът на заместване в страната е 60%, като най-висок - 84% е в Шумен, а най-нисък е в област Смолян - около 50%.
Основните нарушения на директорите са по отношение на спазването на правилата за преместване и прехвърляне на ученици, формиране на броя на паралелките и реда на водене на документацията в училищната система, отчете още Велчев. Той  заяви, че през първия срок на годината мобилните екипи на МОН са проверили 2594 училища в страната.
Регионалните инспекторати по образование са наложили 26 наказания на директори, от които осем са с предупреждение за уволнение, 15 са със забележка, трима са уволнени и един е в процедура за уволнение. 
Вълчев обяви още, че висшите училища са поискали 72 314 студенти и докторанти повече за учебната 2009/2010 година. Според него обаче броят на студентите догодина няма да се увеличи и ще останат доста незаети места.
Той отбеляза, че от три години МОН осъществява подобна политика на приема, при която на "входа на висшите училища да е лесно, а на изхода трудно". Финансирането на висшите училища е въз основа на реално приетите студенти, а не въз основа на заявените, припомни още министърът.