Софийският университет "Св. Климент Охридски" е сред най-добрите висши училища в две международни класации, съобщи пресцентърът на висшето училище. Софийският университет запазва мястото си сред най-добрите университети в оповестените класации на CWUR /Center for World University Rankings/ за 2017 година и на QS EECA Region University Rankings за 2018 година.

СУ е сред най-добрите 3,1 процента в класацията на университети на Center for World University Rankings за 2017 година. Софийският университет заема 856-то място сред оценените през тази година 27 770 висши училища. Класацията измерва качеството на образование и подготовката на студентите, престижа на преподавателския състав и качеството на изследователската им работа, без да разчита на информация от данни, предоставени от университетите.

За оценяване на първите 1000 университета в света класацията на Center for World University Rankings използва осем индикатора, сред които са качеството на образованието, реализацията на възпитаниците, качеството на преподавателския състав, публикациите на преподавателите в престижни научни списания, броят на изследователските разработки във влиятелни списания, броят на високо цитираните изследователски разработки, цялостното влияние, измерено чрез университетски h-индекс, както и броят на патентите според международния патентен архив.

Софийският университет е класиран и на 47-мо място в класацията на висши училища от Източна Европа и Централна Азия QS University Rankings: EECA за 2018 година. Университетът е сред най-добрите 1,6 процента от 2900-те висши училища в региона. Класациите на QS EECA Region University Rankings се публикуват от 2014 г. Методът запазва основните показатели на глобалната класация QS University Rankings - академична репутация, репутация сред работодателите и отношението преподавателски състав/ студенти, индексирани публикации на преподаватели, web импакт, цитирания на брой публикации, качество на преподавателския състав, чуждестранни преподаватели и чуждестранни студенти, посочват от СУ.