Филологически и точни науки ще се комбинират в нови 22 специалности, които откриват от предстоящата учебна година в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, съобщи деканът доц. д-р Живко Иванов. Той уточни, че голяма част от новите специалности всъщност са добре оптимизирани и разширени стари програми за обучение на бакалаври.
До миналата година приложното езиково обучение включваше изучаване на два чужди езика &ndash; водещият винаги беше английски, немски или френски, а като втори език се изучаваше испански, руски, новогръцки или турски, обясниха филолозите. Новото сега е, че се дава възможност за обучение от начално ниво на английски, немски и френски &ndash; като втори език в специалността &bdquo;Приложна лингвистика&rdquo;. <br /> <br /> Разширено е и изучаването на &bdquo;Лингвистика с информационни технологии&rdquo;, която до миналата година се предлагаше единствено във вариант английски с немски или френски. Към тях за новата академична година се добавя английски с испански език.<br /> <br /> На изключителен интерес се радва специалността &bdquo;Български и турски език&rdquo;. През миналата година от обявени 20 места за държавен прием, се наложи да увеличим бройката до 35, подчерта доц. Живко Иванов. Според него повечето от записалите се студенти не са владеели турски &ndash; затова в новата учебна програма за първи курс задължително ще има начално ниво на преподаване на този език.<br /> <br /> Изцяло нова е специалността &bdquo;Английски език с физика&rdquo;. Идеята за нея сме взаимствали от европейските практики да се изучава език и точна наука, казаха от Филологическия факултет. Ако кандидат-студентите приемат добре тази идея, догодина може да открием и други подобни комбинации от дисциплини в една специалност &ndash; английски с икономика или химия, добавиха оттам. За целта ще се търси подкрепата и на останалите факултети на ПУ &bdquo;Паисий Хилендарски&rdquo;, които да подготвят преподаватели по естествени науки с паралелно изучаване на чужд език.<br /> <br /> Бройката по държавна поръчка на бакалаври и магистри няма да се увеличава тази година във Филологическия факултет, обясни деканът Живко Иванов. Според него приемът на 1000 студенти е напълно достатъчен &ndash; покрива се пълният капацитет на учебната база, както и натоварването на преподавателския състав.<br /> <br /> Това със сигурност ще доведе до сериозна конкуренция сред кандидат-студентите, но за нас е важно да запазим качеството на образователния процес и контрола на входа на университета, подчерта и зам.-деканът на Филологическия факултет доц. Иван Чобанов.<br /> <br /> Освен оптимизиране на специалностите и традиционното организиране на кандидат-студентски борси в цялата страна, филолозите залагат и на интерактивно представяне на новите специалности и условията за прием през новата академична година. На официалния сайт на факултета https://slovo.uni-plovdiv.bg има видео вариант на новините за кандидат-студенти. Клиповете са публикувани и в социалните мрежи Facebook и YouTube. <br /> <br /> Виртуалната активност ни помага да стигнем по-лесно до по-отдалечени краища на страната или до млади хора, които имат интерес да изучават нашите специалности, но не знаят какви са условията за кандидатстване, обясни доц. Иванов. Той потвърди, че се старае да отговори лично на всяко запитване в секцията с коментари на двете социални мрежи.<br /> <br /> Има няколко съществени промени в условията за прием във Филологическия факултет, стана ясно днес. В балообразуването отново ще участват оценките от матурите, редовните изпити за входящо ниво, както и приравнителните оценки от международни сертификати за владеене на чужди езици. Новото за тазгодишната кандидат-студентска кампания е, че всички резултати от зрелостните изпити по езици ще се приемат за равностойни. Изключение се прави само за английския, където оценката от матурата ще се приема с коефициент 0,8, което означава, че &bdquo;Отличен &ndash; 6.00&rdquo; автоматично се превръща в &bdquo;Много добър &ndash; 4.80&rdquo;. <br /> Преобразуването на оценките се прави, заради по-ниското ниво на изпитване и преподаване в различните градове на страната, обясниха филолозите. Според тях по този начин средните училища ще имат стимул да завишават качеството на учебния процес, ако искат техните възпитаници да влизат с равностойни оценки в университета.<br /> <br /> Оценките от международните сертификати за владеене на английски, немски, френски и испански, които също влизат в балообразуването, ще се признават по утвърдени световни приравнителни скали, каза доц. Живко Иванов. По думите му условията за прием във всички филологически специалности, както и на останалите факултети на Пловдивския университет, ще бъдат публикувани в кандидат-студентския справочник на висшето училище, който излиза от печат до 12 дни.<br /> <br /> На 13 февруари се организира и ден на кандидат-студента в 11-а Аудитория на Ректората от 11,00 часа. Филологическият факултет ще представи новите си програми и в рамките на кандидат-студентската борса на 1 и 2 март в сградата на Централна поща &ndash; Пловдив.<br />