Студентите ще могат сами да избират методите и организацията на обучението си и какви курсове да посещават, както е в университетите в САЩ, пише "Дневник". Сега бъдещите висшисти учат по фиксирани от висшето училище програми.
Това предвижда програмата на просветното министерство за развитието на образованието, науката и младежта до 2013 г., която беше публикувана на сайта на ведомството - mon.bg. От вторник министерството се управлява от Сергей Игнатов, който замести кандидата за кмет на София Йорданка Фандъкова.<br /> <br /> Министерството ще обвърже финансирането на училищата и университетите с качеството на обучението. За целта в програмата е записано, че трябва да се усъвършенстват системите за външна оценка на средното образование, които сега включват тестове в края на учебната година. В сферата на висшето образование се предвижда възможност чуждестранни организации да акредитират българските университети, както и да се признават оценките, издадени на ВУЗ в чужбина.<br /> <br /> Предвижда се да бъде направена и външна оценка на научните институции, сред които най-голяма е Българската академия на науките. Резултатите от нея трябва да се обвържат с финансирането на тези организации. Ще се промени и фокусът на финансиране на фонд &quot;Научни изследвания&quot;, който е към министерството на образованието. Предвижда се той да отпуска средства само за фундаментални и рискови изследвания. Парите за разработки с приложна насоченост ще идват само от Националния иновационен фонд към министерството на икономиката. /БЛИЦ<br />