В Тетевен местният парламент подкрепи предложението на кмета на общината Николай Павлов за държавния прием за учебната 2009/2010 година след завършен осми клас в четирите градски средни училища. Приемът бе одобрен и на заседание на Комисията по заетостта към ОСР, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ.
Според него през новата учебната година 95-годишното СОУ "Г. Бенковски" планира 3 паралелки с по 29 ученика - професионална паралелка "Организация на хотелиерството " с 5-годишен курс на обучение и две профилирани паралелки "Информатика " и "Предприемачество и бизнес " с по 29 ученика и 4-годешен курс на обучение.
Професионална гимназия по строителство "Баньо Маринов" ще има три паралелки. От тях първата ще е по специалността "Строител. Вътрешни облицовки и настилки " и ще е с 26 ученика, редовна форма на обучение и 4-годишен курс. Втората ще е със същата специалност, но ще е с 35 ученика, 4-годишен курс на обучение и задочна форма, а третата ще е по специалността "Ел. монтьор. Ел. инсталации" с 26 ученика и 4-годишен курс на обучение.
Оздравителна професионална гимназия "Иван Вазов" ще приема кандидати за специалностите "Електромонтьор. Електрически машини и апарати" с прием от 26 ученика и 4-годишен курс на обучение. И втора паралелка "Сътрудник в малък и среден бизнес " с 26 ученика и 4-годишен курс на обучение.
Професионална гимназия по горско стопанство "Сава Младенов", която през ноември 2009 г. ще отбележи 100 години от основаването си, ще приема кандидати за 5 специалности: "Дърворезбарство" - 0,5 паралелка с 14 ученика с 4-годишен курс на обучение; "Производство на мебели" - 0,5 паралелка с 15 ученика и с 4-годишен курс на обучение; "Горско и ловно стопанство" - една паралелка от 29 ученика, с 5-годишен курс на обучение; "Горско стопанство и дърводобив" - една паралелка от 29 ученика, с 5-годишен курс на обучение, съобщи днес Галина Любомирова, гл. експерт "Връзки с обществеността и протокол" към тетевенската общинска администрация. Гергана Димитрова, БЛИЦ