Хайки от социални служители, психолози и общинари тръгват през март по училища и детски градини, за да броят децата на гурбетчиите. Целта е да се изясни колко хлапета живеят при баби и дядовци или при роднини, докато родителите им работят в чужбина, пише "Монитор".
„Ще обследваме и при какви условия се отглеждат тези деца и от какво се нуждаят семействата им.“, обясниха от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Социалните са категорични, че хлапетата на гурбетчиите попадат в графата „деца в риск“.

„Факт е, че има общи характеристики между тях – понижават успеха си в училище и дори напускат образователната система“, твърдят експерти от отдел „Закрила на детето“.

По данни на фондация „Партньори - България“ над 267 000 деца са поверени на грижите на баби и роднини, докато майките и бащите им се трудят зад граница.