Четвъртокласници от Добрич се оплакаха, че в учебниците им е бъкано с грешки.
За пример е даден разказът на&nbsp;Джани Родари &ldquo;Такси за звездите&rdquo;, където&nbsp;има три грешки &ndash; щоколад, вместо шоколад, на време, вместо навреме, тЕксиметрова линия, вместо таксиметрова линия. <br /> <br /> В учебника по български език пък в урока &bdquo;Употреба и правопис на наречията&rdquo; думата вдругиден е изписана &ldquo;вдугиден&rdquo;, два пъти е повторено наречието наесен. <br />