В Младежки център-Летница се проведе общинският етап от ІV-тата национална конференция "Училището-желана територия на ученика". Основни цели на конференцията са разширяване на пространството за популяризиране на добри практики и иновации в българското училище, развитие на потенциала на училището като желана територия за ученика и възстановяване на хоризонталната и вертикалната комуникация между училищата и институциите в образованието.
В трите тематични направления "Дидактически и иновационни методи и технологии", "Самоуправление и гражданско образование, извънкласна и клубна дейност", и "Мерки за ограничаване на отпадането и насърчаване на посещаването на ученици в училище" бяха представени 5 доклада от преподаватели в местното СОУ "Бачо Киро". Учителката Рабие Чаушева изнесе доклад на тема "Ролята на мултимедийните уроци в обучението по "Човекът и обществото" за изграждане на историческата култура на учениците от трети клас". Педагожката Венцислава Йотова пък говори за организирането на свободното време на учениците чрез участие в СИП "Информационни технологии"; колежката й Светла Стоянова за "Изкуството – това сме ние. Ролята на конкурсите като стимул и творческо израстване", Йордан Любенов - за използването на информационните технологии за стимулиране на интереса към математиката", а Маргарита Иванова докладва за "Проектите в часовете по чужди езици". Комисия определи два от докладите да бъдат представени на областната конференция в Ловеч през месец март, съобщиха днес от Община-Летница. /Гергана ДИМИТРОВА, БЛИЦ.