Новата учебна година по вероучение в Бургас започна с открит урок, пресъздаващ традициите в българското училище, съобщи кореспондентът на БЛИЦ в морския град. Той се проведе в ОУ „Георги Бенковски”.
Гости на урока бяха кметът Димитър Николов, зам.-кметът Йорданка Ананиева, директорът на общинска дирекция &bdquo;Образование&rdquo; Веселина Таралова, директорът на РИО-Бургас Таня Борисова, родители и учители.<br /> <br /> Занятието започна с молитвата &bdquo;Отче наш&rdquo;, изрецитирана на черковнославянски от възпитаници на учебното заведение. Присъстващите буквално се пренесоха в класната стая на Вазовата героиня Рада Госпожина, заради възрожденските одежди и прически на учителките, народните носии на децата, тъканите черги, сандъчетата с пясък за писане, мастилниците и перата, старовремския глобус в ъгъла, но най-вече поради факта, че учениците слушаха учителите и не държаха в ръцете си мобилни телефони.<br /> <br /> Особено актуално от детските уста прозвучаха думите: &bdquo;Да не правим на хората онова, което не искаме на нас да правят&rdquo;. Днес тази морална норма не се спазва нито в българското семейство, нито в българското училище и примерите за това са многобройни.<br /> <br /> В края на урока децата, учителите и родителите бяха поздравени от кмета, попа и даскала &ndash; първенците на всяко българско селище по време на Възраждането. В тези роли влязоха Димитър Николов, отец Захари &ndash; експерт в Община Бургас по въпросите на православното образование, и директорът на РИО-Бургас Таня Борисова. <br /> <br /> Часове по вероучение се провеждат в Бургас от миналата учебна година. Те са част от стратегията на Общината за въвеждане на православно образование, просвета и култура в училищата. Занятията са организирани като извънкласна дейност и са част от програмата на клуб &quot;Православни християнски ценности, традиции и празници&quot; към Общински детски комплекс - Бургас. През учебната 2008/2009 г. над 1300 деца бяха включени в програмата от своите родители. Записване за настоящата учебна година се извършва чрез подаване на заявление до директора на ОДК чрез класния ръководител в съответното училище. <br /> <br /> <b>Марина Шиварова, БЛИЦ</b><br />