Училищното настоятелство при ОУ ”Кирил и Методий” в Стралджа проявява интерес към децата с отсъствия, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ. На поредното заседание е обсъден броят на учениците, допуснали по 5 и повече неизвинени отсъствия от часовете.
Обединявайки усилията на училищното ръководство, членовете на настоятелството утре ще участват в среща с родителите на провинилите се и Детска педагогическа стая, за да се намери решение тези деца да посещават редовно занятията.
На този етап броят на наблюдаваните е по-малко от десет, но мерките се предприемат, за да не се допуска лошият пример да увлече и други. Директорът Петя Петрова съобщава, че на заседанието са обсъдени и предложения за арендуване на училищната земеделска земя. Интерес към 208-те дка собственост на училището на този етап проявяват двама арендатори и договор ще бъде сключен с този, който предлага по-добри условия за стопанисване на земята. Очакванията са на дeкаp обработваема земя училището да получи 30 лв. месечен наем, а за пaсищата по 10 лв.
Марина Шиварова, БЛИЦ