По данни на Синдиката на българските учители общинските съвети са взели решения за закриване на 80 училища до момента.
Председателят на синдиката Янка Такева уточни, че става въпрос за училища в малките населени места в страната и най-вече в селата. В следствие на това около 1 500 учители и непедагогически персонал ще загубят работата си. <br /> Такева коментира, че мрежата от учебни заведения трябва да бъде прецизирана внимателно, защото за България тя е стигнала до минимума. <br /> В момента Синдикатът на българските учители работи по програма &bdquo;Пак ще успеем&rdquo;, за преквалификация на съкратени учители, които трябва отново да се вградят в системата като ръководители на извънкласни дейности, посочи Такева. По думите й, пенсионираните учители в момента са около 80 000. Всяка година от образователната система се пенсионират около 2 500, заяви тя. Около 50 000 от тях на възраст до 68 години могат да бъдат включени в програми за квалификация и преквалификация, за да се интегрират обратно в образователната система./БЛИЦ<br />