Правителството прие постановление за промяна във финансирането на основното училище с професионално трудово училище при Затворническо общежитие "Казичене" в София. Досега това ставаше през бюджета на Столична община, а занапред финансирането ще се осигурява през бюджета на Министерството на образованието и науката, каквото е изискването на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В момента в местата за лишаване от свобода функционират седем училища &ndash; шест държавни и едно общинско, това в София. Във връзка с политиката за създаване на оптимални условия за ограмотяване на лишените от свобода е предоставена допълнителна възможност за провеждане на образователно-възпитателен процес в още четири затвора. По този начин са създадени условия за завършването на етапи и степени на образование, както и за получаване на професионална квалификация, които да подпомогнат социалната реинтеграция на лишените от свобода след изтърпяване на наказанията им./БЛИЦ<br /> <br />