В Капиталовата програма на Община Бургас за 2008 г. е заложен обект “Обследване въздействието на шума от Летище Бургас върху кв. Сарафово”. Самото обследване ще се извърши от акредитирани лаборатории до края на годината, предаде кореспондентът на БЛИЦ в Бургас.
През 2009 г. община – Бургас смята да се проведе обществена поръчка за възлагане разработването на „Стратегическа карта за шум”. В момента служители на общинската администрация подготвят базовата информация, необходима за изпълнението на задачата.
В това начинание Община Бургас си партнира с омбудсмана Таньо Атанасов, който няколко пъти е поставял въпроса за разработване на стратегическа карта за шум и план за действие, провокиран от многобройните сигнали и жалби на граждани за наднормени нива шум, предимно от прелитащи самолети – от и към Летище Бургас.

Ползвайки се от правомощията си по Закона за защита от шума в околната среда, кметът Димитър Николов изпрати писмо до министъра на транспорта и ДП “Ръководство въздушно движение” от името на гражданите на Бургас. В него той призовава съответните компетентни институции да предприемат мерки за оптимизиране на трасетата за излитане и кацане на самолети, за ограничаване преминаването на летателни средства над Бургас, както и за преустановяване на планирани редовни нощни полети. Целта е да се предотврати шумовото замърсяване на жилищните комплекси в Бургас.
Отговор на писмото си кметът получи от зам.-министъра на транспорта Даниела Никифорова. В него се казва, че ограничаване на вече планираните за 2008 г. нощни полети на Летище Бургас, в интервала от 23.00 до 06.00 часа, ще доведе до сериозни затруднения в утвърдените разписания на авиокомпаниите, провеждащи полети в посочения времеви интервал. Даниела Никифорова потвърждава, че подобни мерки се въвеждат на редица летища, но за Бургас въпросът може да се разглежда не в разгара на сезона, а най-рано през лятото на 2009 г. Според зам.-министъра, при оценката на обстоятелствата за налагане на подобни ограничения на Летище Бургас, е важно да се проведат консултации с държавни, транспортни, туристически, обществени и граждански организации и сдружения.
От ноември 2007 г. е в процедура разработването на Генерален план на Летище Бургас. Според категоричното становище на Община Бургас Концесионерът трябва да предприеме всички необходими реорганизации по процедурите за излитане и кацане на самолети, за да ограничи преминаването им над жилищните комплекси. Становището е предоставено както на Концесионера, така и в Министерство на транспорта и Министерство на околната среда и водите.
В резултат от усилията на общинската администрация, беше постигнато определяне и съгласуване от страна на Министерство на Здравеопазването на хигиенно-защитна зона /ХЗЗ/ на Летище Бургас, каквато досега липсваше. Съгласуването на ХЗЗ ще позволи при бъдещи градоустройствени решения да се предотврати конфликт между развитието на територията и експлоатацията на Летището. /БЛИЦ