Община Бургас кандидатства с проект за „Подобряване на социалната инфраструктура”, включващ обновяване и модернизиране на социалните заведения в града. Той е внесен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. на Европейския съюз, съобщи кореспондентът на Агенция БЛИЦ в морския град.
Проектът предвижда осигуряване на подходяща социална инфраструктура в града чрез ремонтиране на сградния фонд и благоустройство на четири социални заведения в общината – Дом за деца „Ал. Г. Коджакафалията”, Дом за възрастни хора „Цвета и Анка Върбанови”, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост и Защитено жилище за хора в риск.
Обектите са определени в резултат на проведено съвместно проучване от експерти на Дирекция Евроинтеграция” и Дирекция „Здравеопазване и социални дейности” на Община Бургас. Общата стойност на внесеното проектопредложение е над 5 млн. лв.
С неговото реализиране ще бъдат ремонтирани сградите на социалните заведения, ще се подобри качеството на предлаганите социални услуги и ще бъде модернизирана материалната база.
Това ще осигури една съвременна образователна и социално-културна инфраструктура, която ще подобри значително качеството на живот в социалните заведения и ще повиши привлекателния облик на града.
Марина Шиварова /БЛИЦ