Община Калояново, Пловдивска област, започва работа по проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ на обща стойност 1 018 500 лева, предаде кореспондентът на БЛИЦ.
Проектът е за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за доизграждане на главни колектори и канализационна мрежа от смесен тип и за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за селата Калояново и Дуванлий, а също и за ремонт и рехабилитация на водоснабдителната мрежа в Калояново, обясни ръководителят на проекта и старши експерт „Екология“ в Община Калояново Милена Станева.
Целта на проекта, който е с продължителност 10 месеца, е изготвяне на качествен инвестиционен проект за подобряване на водната инфрастурктура на с. Калояново и с. Дуванлии, в това число подготовка на проект за изграждане на канализация за двете села, изграждане на ПСОВ и рехабилитация на водоснабдителна мрежа на с. Калояново. Подготвеният инвестиционен проект ще бъде предложен за финансиране по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Инвестиционният проект ще даде възможност да се доизградят главни колектори и канализационна мрежа от смесен тип на с. Калояново и с. Дуванлии, строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води за селата Калояново и Дуванлии, ремонт и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в село Калояново.
Димана Тодорова, БЛИЦ