Община Троян огласи, че започва проверки на имотните декларации на 37842 си жители. Проверките ще бъдат поверени на отдела "Местни приходи".
Целта на иницианивата е да се установи верността на данните, които са посочени в декларациите за недвижимите имоти, собственост на граждани и фирми.<br /> Обект на проверките ще бъдат както сгради с грешно декларирани конструкции, строително-ремонти дейности като поставяне на луксозни дограми, шумо- или топлоизолации, така и нововъведени в експлоатация обекти.<br /> &quot;Напомняме Ви, че съгласно Закона за местните данъци и такси, при промяна на декларираните данни се подава нова декларация в двумесечен срок, считано от датата на промяната&quot;, предупреждават още от канцеларията на троянски кмет Минко Акимов от ГЕРБ.<br /> <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ</b><br /> <br /> <br />