Община Сливен трябва да възстанови 775 000 лева на бюджета на Оперативна програма „Регионално развитие” за завишаване на цените за ремонт на Дома за стари хора в Сливен. Това е установила Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).
<font size="2"> <p>&bdquo;Служителите на АДФИ проверяваха обществените поръчки при сключването на рамковите споразумения в периода 2007&ndash;2013 г., законосъобразността на процедурите по рамковите споразумения за строителството в периода 2010-2014 г., сключените договори на изпълнение на рамковите споразумения между 2010 и 2011 г. <br /> <br /> Предмет на ревизията е и предоставянето на дългосрочен инвестиционен кредит на община Сливен в размер на 6 136 000 евро&rdquo;, уточни заместник-кметът Румен Андонов.</p> <p>Докладът е показал, че предложените цени от фирмата-изпълнител на ремонт в Дома за стари хора не съответстват на договорните. Според вещите лица формираната от фирмата стойност за строително-монтажни работи е за 1 759 000 лв., а коригираните от тях цени са 1 038 000. лв. Установено е завишаване на цени на материали, механизация за 607 хиляди лева.</p> <p>АДФИ сочи, че нарушение има при договор за доставка на оборудване на Дневния дом за деца и възрастни с умствени увреждания &bdquo;Св. Стилиян Детепазител&rdquo;. Проверяващите посочват, че е налице и нелоялна конкуренция при сключване на договора за нов котел и газификация на Детска ясла 12 и 13 в Сливен.</p> <p>&nbsp;</p> </font>