Трябва да се обмисли възможността системата на ТЕЛК да стане второстепенен разпоредител с бюджетни средства и да мине в структурата на Министерството на здравеопазването. Това заяви при откриването на Втората национална среща на работещите в органите на медицинската експертиза министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев, съобщиха от ведомството.

 Форумът се провежда във Варна. Основните теми, които се обсъждат на срещата са свързани с мястото на териториалните експертни лекарски комисии в системата на здравеопазването. На преден план са поставени въпросите за тяхното финансиране и промените в законодателната система, касаещи органите на медицинската експертиза. В момента ТЕЛК нямат единно административно ръководство. Те са структурни звена на многопрофилните болници за активно лечение.
По време на срещата министър Желев заяви, че териториалните експертни лекарски комисии може да се профилират в ТЕЛК за деца, за хора в трудоспособна възраст и за пенсионери. Това ще облекчи работата на лекарите и ще даде възможност за по-бързо излизане на решенията им, каза министърът. Той съобщи, че до края на следващия месец предстои да бъдат приети няколко наредби, които ще ускорят процедурите по вземането на решенията на ТЕЛК. Предвижда се решенията на комисиите за хора с доказано тежки заболявания да важат за по-дълго време, което ще спестява периодичните прегледи. Д-р Желев посочи още, че трябва да се обмислят и законодателни промени, насочени към оптимизиране на заплащането на експертите в ТЕЛК. /БЛИЦ