Предявено е ново обвинение срещу Алексей Петров - в качеството си на експерт в ДАНС в периода 2001 – 2010 година Трактора е разгласил държавна тайна, съобщиха от Прокуратурата.
Според защитата на Петров &ndash; това е невъзможно, защото ДАНС е създадена с Постановление на Министерски съвет през 2008 година, когато и Алексей Петров е назначен. До тогава той не е имал достъп до класифицирана информация и не е имал задължението да пази тайна. По отношение на секретната справка от ДАНС, Петров бил обяснил как е попаднала в него. Адвокатите не изключват тя да е била подхвърлена в дома му. <br />