Със заповед на министъра Джевдет Чакъров езерото Коридорите край плевенското село Биволаре е вече със статут на защитена зона. Това стана след издадена заповед от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, съобщи кореспондентът на Агенция БЛИЦ.
В разпореждането се посочва, че новата защитена територия е под контрола на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/, е обяснила Весела Комаревска от пресцентъра на екоинспекцията в Плевен. 
Защитената местност е стотната поред за Плевенска и Ловешка област. Нейната площ е 274,902 декара. Коридорите е езеро, образувало се е от разширени стари корита на река Вит при изгребване на баластра.

За защитена територия се обявява с цел да бъде опазена влажната зона край село Биволаре, прилежащите й територии и местообитанията на редки и защитени растения и животни.
Птиците са най-голямото богатство на новата защитена територия. Там се намира една от най-големите колонии на нощна, голяма бяла, сива, ръждива и малка бяла чапла.Предпочитано място е от малкия корморан и малкия воден бик и още над 20 защитени от Закона за биологичното разнообразие птици.
В защитената местност е забранен и ловът в периода от 1 февруари до 30 септември. Не може да се променя и предназначението на земята, не може и да се намаляват площите, заети с естествена дървесна растителност, включително и изсичане на единични дървета. /БЛИЦ