Одиторът Николай Орешаров е бил в конфликт на интереси - проверявал е около 50 фирми с близо 2,4 млрд. лв. кредити от КТБ, а в същото време е бил и член на одитния комитет на затворената банка. От Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори обявиха, че го наказват с “отнемане на правото за извършване на независим финансов одит на финансови отчети за срок от две години”.
Орешаров е главен асистент в УНСС и собственик на счетоводна къща &ldquo;Контадор&rdquo;, пише &bdquo;24 часа&rdquo;. Бил е и председател на съвета по професионална етика към Института на дипломираните експерт-счетоводители. Орешаров е избран за независим член на одитния комитет на КТБ още през 2011 г. с гласовете на мажоритарния собственик Цветан Василев, който е и председател на комитета.<br /> <br /> В решението на надзорната комисия се казва, че разследваният одитор е изпълнил ангажименти по независим финансов одит за 2013 г. на проверените дружества, като не е спазил етичните изисквания относно идентифициране на заплахи и съответно прилагане на предпазни мерки по отношение на независимостта и липсата на конфликт на интереси. При някои от изпълнените от Орешаров одиторски ангажименти, независимо че е определил задълженията като съществена рискова област, той не е документирал извършването на планираните процедури.<br /> <br /> Проверката срещу Николай Орешаров е за периода от 1 юли 2013 г. до 30 юни 2014 г. На 16 декември се очаква решение и по заключението на разследващия екип за работата на одиторската фирма KPMG в КТБ.<br /> <br />