Собственикът на вестник “Стандарт” и футболния “Левски” Тодор Батков е бил нещатен сътрудник на Трето управление на Държавна сигурност. Това стана ясно, след като комисията по досиетата разсекрети днес членовете на ръководствата на печатни издания, които са работели за репресивния апарат.
Сред агентите е и бившият издател на вестник &ldquo;Дума&rdquo; и бивш собственик на ББТ Петър Манджуков. Той е сътрудничил към Второ, Пето и Девето управление на ДС под псевдонима &ldquo;Омортаг&rdquo;. Агент е и ексглавният редактор на вестник &ldquo;Класа&rdquo; Валери Найденов, който е работел с Първо, Второ и Четвърто управление на ДС под названието &ldquo;Сашо&rdquo;. <br /> <br /> С псевдоними &ldquo;Найденов&rdquo;, &ldquo;Борисов&rdquo; и &ldquo;Иванов&rdquo; като агент на Първо и Второ управление се е подвизавал и доайенът в българската журналистика Петко Бочаров.<br /> <br /> Повече от любопитно е присъствието в агентурния списък на Георги Готев. Името му е въведено като част от екипа на &ldquo;Стандарт&rdquo;, но самият той се представя като главен редактор на сайта Еuractiv.com, където бяха публикувани редица компрометиращи материали срещу кандидата за европейски комисар Румяна Желева.<br /> <br /> <b>&quot;БЛИЦ&quot; предоставя пълното решение на Комисията за разкриване на документи:</b><br /> <br /> След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия<br /> <br /> <b>Р Е Ш И :</b><br /> <br /> установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на лица от следните печатни издания:<br /> <br /> <b>&quot;А-Спорт&quot; ООД - вестник &quot;Седем&quot;</b><br /> Проверени са 7 лица. Шест лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона.<br /> <br /> <b>&quot;Бизнес медия груп&quot; АД - вестник &quot;Пари&quot;</b><br /> Проверени са 13 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона.<br /> <br /> <b>&quot;Военно издателство&quot; ЕООД &ndash; вестник &quot;Българска армия&quot;</b><br /> Проверени са 14 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. <br /> <br /> Три имена <b>Спирдон Стоянов Спирдонов</b><br /> Дата на раждане 02.08.1957 г.<br /> Място на раждане с. Дибич, обл. Шумен<br /> Вербувал го служител о. р. Стойчо Стефанов на 20.07.1976 г., регистриран на 28.07.1976 г.<br /> Ръководил го служител о. р. Стойчо Стефанов; о. р. Петко Петков<br /> Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II<br /> Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент<br /> Псевдоними Северняк<br /> Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони &ndash; обр. 4 &ndash; 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24915 и работно дело IР-9899.<br /> Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г.<br /> Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика от 26.09.2008 г. до 14.05.2009 г.<br /> Зам. главен редактор от 14.05.2009 г.<br /> <br /> <b>&quot;Гласове&quot; ЕООД &ndash; вестник &quot;Гласове&quot;</b><br /> Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона.<br /> <br /> <b>&quot;Дума 2008&quot; ЕООД - вестник &quot;Дума&quot;</b><br /> Проверени са 31 лица. Девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. <br /> <br /> Три имена <b>Алберт Рахов Аврамов<br /> </b>Дата на раждане 22.12.1950 г.<br /> Място на раждане гр. София<br /> Вербувал го служител подп. Георги Андреев Безлов на 11.08.1986 г., регистриран на 20.08.1986 г.<br /> Ръководил го служител подп. Георги Андреев Безлов; о. р. Иван Спасов<br /> Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-III, управление VI-V-II<br /> Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент<br /> Псевдоними Венко<br /> Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони &ndash; обр. 4 &ndash; 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31220<br /> Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.<br /> Публична длъжност или публична дейност Редактор<br /> <br /> Три имена <b>Владимир Николов Груев<br /> </b>Дата на раждане 03.09.1953 г.<br /> Място на раждане гр. София<br /> Качество Щатен служител<br /> Структури, в които е работил ДС, ВГУ<br /> Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3594/ 27.10.1978 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 150/ 06.09.1982 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 147/ 16.05.1984 г. е преназначен за инспектор; със заповед № 194/ 18.12.1987 г. е преназначен за зам. н-к отделение.<br /> Публична длъжност или публична дейност Завеждащ отдел &quot;Спорт&quot;<br /> <br /> Три имена <b>Евгений Дончев Станчев</b><br /> Дата на раждане 13.04.1939 г.<br /> Място на раждане гр. София<br /> Вербувал го служител о. р. Георги Петров Късов на 23.12.1964 г., регистриран на 11.01.1965 г.<br /> Ръководил го служител о. р. Георги Петров Късов; о. р. Кирил Кирилов<br /> Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II<br /> Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент<br /> Псевдоними Кирил<br /> Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37297.<br /> Снемане от действащия оперативен отчет <br /> Публична длъжност или публична дейност Главен редактор <br /> <br /> Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Евгений Дончев Станчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.<br /> Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. &ndash; печатни издания<br /> <br /> Три имена <b>Петър Атанасов Манджуков</b><br /> Дата на раждане 02.06.1942 г.<br /> Място на раждане гр. Пловдив<br /> Вербувал го служител ст. лейт. Милан Миланов на 12.06.1974 г.; възстановен от о. р. Иван Тошков на 18.01.1978 г., регистриран на 31.01.1978 г.<br /> Ръководил го служител ст. лейт. Милан Миланов; подп. Георги Ничев; о. р. Людмил Пешев; о. р. Ал. Маринов; о. р. Иван Тошков; о. р. Пламен Стайков<br /> Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление II-IХ-V<br /> Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент<br /> Псевдоними Омортаг<br /> Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; картони &ndash; обр. 1, обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 3671; протокол № 80/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27477 и работно дело IР-12883; Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2177/ 02.12.2008 г. <br /> Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г.<br /> Публична длъжност или публична дейност Собственик в &quot;ПМ прес&quot; ЕООД<br /> <br /> Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2177/ 02.12.2008 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2<br /> Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. - радиа и телевизии<br /> <br /> Три имена <b>Петър Атанасов Манджуков<br /> </b>Дата на раждане 02.06.1942 г.<br /> Място на раждане гр. Пловдив<br /> Качество Нещатен служител<br /> Структури, в които е работил ДС, ПГУ<br /> Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4/ 22.02.1982 г. е привлечен като ОРОН; на 05.05.1982 г. регистриран като ОРОН с псевдоним &quot;Пампоров&quot;<br /> Оперативни работници: о. р. Любомир Сандов Банков; о. р. Венелин Димитров Петров; о. р. Гьончо Гьоков.<br /> Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители.<br /> Публична длъжност или публична дейност Собственик в &quot;ПМ прес&quot; ЕООД<br /> <br /> Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2177/ 02.12.2008 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2<br /> Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. - радиа и телевизии<br /> <br /> Три имена <b>Тодор Борисов Коруев<br /> </b>Дата на раждане 24.11.1942 г.<br /> Място на раждане гр. Момчилград<br /> Вербувал го служител о. р. Сашо Узунов на 22.09.1980 г., регистриран на 26.09.1980 г.<br /> Ръководил го служител о. р. Сашо Узунов<br /> Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-III<br /> Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент<br /> Псевдоними Бор<br /> Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28985 и работно дело IР-14632.<br /> Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г.<br /> Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор<br /> <br /> <b>&quot;Класа България&quot; ЕАД &ndash; вестник &quot;Класа&quot; (допълнителна проверка)</b><br /> Проверени са 12 лица. <br /> <br /> Три имена <b>Валери Георгиев Найденов</b><br /> Дата на раждане 27.06.1947 г.<br /> Място на раждане гр. София<br /> Вербувал го служител кап. Николай Иванов Гатев на 14.09.1983 г., регистриран на 22.09.1983 г.<br /> Ръководил го служител кап. Николай Иванов Гатев<br /> Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-I<br /> Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент<br /> Псевдоними Сашо<br /> Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони &ndash; обр. 4 &ndash; 2 бр.; лично дело IА-36276.<br /> Снемане от действащия оперативен отчет <br /> Публична длъжност или публична дейност Главен редактор <br /> <br /> Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. &ndash; печатни издания<br /> <br /> <b>&quot;Кроз&quot; АД &ndash; вестник &quot;Галерия&quot;</b><br /> Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона.<br /> <br /> <b>&quot;Медиа холдинг&quot; АД &ndash; вестник &quot;Труд&quot; и вестник &quot;Седмичен труд&quot; (допълнителна проверка)</b><br /> Проверени са 18 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. <br /> <br /> Три имена <b>Кеворк Таквор Кеворкян</b><br /> Дата на раждане 11.09.1944 г.<br /> Място на раждане Гр. Сливен<br /> Вербувал го служител О. р. Г. Георгиев на 19.11.1973 г., регистриран на 26.11.1973 г.<br /> Ръководил го служител О. р. Г. Георгиев; о. р. Цв. Цветков; о. р. Цв. Бузовски<br /> Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I; управление VI-I-V<br /> Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент<br /> Псевдоними Димитър<br /> Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 &ndash; 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2865/ 16.07.1990 г. с искане да бъде заличен от всички картотеки и за унищожаване на регистрационната бланка и материалите на аг. &quot;Димитър&quot;. В дело № V-О-76751 се намират четири агентурни сведения от агент &quot;Димитър&quot; с рег. № 35235. В арх. дело ІА-27254 се намира агентурно сведение от агент &bdquo;Димитър&rdquo; с рег. № 35235.<br /> Снемане от действащия оперативен отчет <br /> Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика &quot;Приказки за телевизията&quot; <br /> <br /> Обявен в решение № 54/ 26.11.2008 г. - БНТ<br /> <br /> <b>&quot;Новинар медиа&quot; АД - вестник &quot;Новинар&quot;</b><br /> Проверени са 6 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона.<br /> <br /> <b>&quot;Ню медиа груп&quot; ООД &ndash; вестник &quot;Уикенд&quot; и вестник &quot;Шок&quot;</b><br /> Проверени са 11 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. <br /> <br /> Три имена <b>Валентин Тодоров Бояджиев</b><br /> Дата на раждане 06.01.1950 г.<br /> Място на раждане гр. Ямбол<br /> Вербувал го служител полк. Дянко Христов Курдов на 03.11.1981 г.<br /> Ръководил го служител полк. Дянко Христов Курдов; майор Димитър Иванов; майор Валентин Радомирски<br /> Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ<br /> Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник<br /> Псевдоними Славянски<br /> Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество &ndash; обещание; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони &ndash; обр. 1 &ndash; 2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело № 16980; доклад от Служба &quot;Военна информация&quot; изх. № 246/ 29.01.2010 г.<br /> Снемане от действащия оперативен отчет <br /> Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор на в. &quot;Уикенд&quot; от декември 2004 г.<br /> <br /> <b>&quot;Правен свят&quot; ЕАД - списание &quot;Правен свят&quot;</b><br /> Проверени са 7 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона.<br /> <br /> <b>&quot;Работилница за книжнина Васил Станилов&quot; ООД - вестник &quot;Про &amp;Анти&quot;</b><br /> Проверени са 19 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. За 2 лица (Д-р Панайот Панайотов &ndash; Канада - член на редакционен съвет и Милен Радев &ndash; Берлин - член на редакционен съвет ) органът по чл. 21, ал. 2 (&quot;Работилница за книжнина Васил Станилов&quot; ООД) не изпрати всички необходими данни и за тях не е извършена проверка.<br /> <br /> Три имена <b>Васил Павлов Станилов<br /> </b>Дата на раждане 14.01.1933 г.<br /> Място на раждане Гр. Варна<br /> Вербувал го служител Ст. лейт. Тодор Костов Тодоров на 11.05.1968 г.<br /> Ръководил го служител Ст. лейт. Тодор Костов Тодоров; полк. Георги Стоянов Касабов<br /> Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, 10 отдел<br /> Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник<br /> Псевдоними Хермес<br /> Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 2055<br /> Снемане от действащия оперативен отчет <br /> Публична длъжност или публична дейност Главен редактор<br /> <br /> Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. &ndash; народни представители<br /> <br /> Три имена <b>Петко Димитров Бочаров<br /> </b>Дата на раждане 19.02.1919 г.<br /> Място на раждане гр. Плевен<br /> Вербувал го служител Вербуван от о. р. Ап. Зафиров на 07.08.1946 г.; възстановен от о. р. Петър Стоянов Иванов през 1950 г., регистриран на 11.02.1964 г.<br /> Ръководил го служител о. р. Ап. Зафиров; о. р. Марин Костов; о. р. Георги Шкутов; о. р. Христо Стоянов; о. р. Крум Весьов; о. р. Никола Ковачев; о. р. Кирил Костов; о. р. Петър Стоянов Иванов; о. р. Николай Мирчев Филипов; о. р. Димитър Саров; о. р. Николай Филипов; о. р. Стоян Стоянов<br /> Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-I<br /> Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент<br /> Псевдоними Найденов; Борисов; Иванов<br /> Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони &ndash; обр. 4; лично дело IА-26081 &ndash; 2 тома; работно дело IР-106 &ndash; 6 тома.<br /> Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г.<br /> Публична длъжност или публична дейност Член на редакционния съвет <br /> <br /> Три имена <b>Христо Иванов Троански<br /> </b>Дата на раждане 24.07.1946 г.<br /> Място на раждане гр. Монтана<br /> Вербувал го служител о. р. Славе Френгийски на 21.11.1980 г., регистриран на 02.12.1980 г.<br /> Ръководил го служител о. р. Славе Френгийски<br /> Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС<br /> Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент<br /> Псевдоними Иванов<br /> Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони &ndash; обр. 4 &ndash; 2 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1878 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1482 (Бл).<br /> Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г.<br /> Публична длъжност или публична дейност Член на редакционния съвет<br /> <br /> <b>&quot;Стандарт Нюз&quot; ЕАД - вестник &quot;Стандарт&quot;</b><br /> Проверени са 15 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. <br /> <br /> Три имена <b>Георги Горанов Готев<br /> </b>Дата на раждане 07.05.1958 г.<br /> Място на раждане гр. Благоевград<br /> Вербувал го служител о. р. Добри Иванов Младенов на 26.04.1983 г., регистриран на 28.04.1983 г.<br /> Ръководил го служител о. р. Добри Иванов Младенов; о. р. Калин Ламбрев<br /> Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, &quot;ЧЖ&quot;<br /> Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент<br /> Псевдоними Иванов<br /> Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; дневник; картони &ndash; обр. 4 &ndash; 2 бр.; лично дело IА-36916.<br /> Снемане от действащия оперативен отчет <br /> Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 06.06.2006 г. до 31.05.2007 г.<br /> <br /> Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Горанов Готев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.<br /> <br /> Три имена <b>Тодор Костадинов Батков</b><br /> Дата на раждане 17.10.1958 г.<br /> Място на раждане гр. Пловдив<br /> Качество Нещатен служител<br /> Структури, в които е работил ДС, управление III<br /> Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 120/ 20.09.1977 г. и се води на отчет от полк. Колев.<br /> Публична длъжност или публична дейност Собственик в &quot;СТАНДАРТ НЮЗ&quot; ЕАД<br /> <br /> <b>Фондация &quot;Комунитас&quot; - вестник &quot;Култура&quot;</b><br /> Проверени са 14 лица. Пет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона.<br /> <br /> Проверките на печатните издания продължават, уточниха от комисията. /БЛИЦ<br />