На 20 март 2009 г. (петък) от 11.00 ч. председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев и министърът на правосъдието Миглена Тачева ще участват в церемонията по освещаването и официалното откриване на новата сграда на Административния съд в гр. Хасково (ул. „Преслав” № 26).
Този съд е първият от 28-те административни съдилища, който ще започне да правораздава в самостоятелна сграда, построена специално и изцяло за неговите нужди. Модерната съдебна палата е на 4 етажа и сутерен и е построена от Министерството на правосъдието за 1 800 000 лв. след проведена процедура по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки като инженерингова поръчка с предмет “Проектиране и строителство на сграда за Административен съд - Хасково”. Административният съд, в който работят 6 съдии и 24 съдебни служители, вече разполага с 3 съдебни зали, регистратура, просторни помещения за административно и касационно деловодство, адвокатска стая, съдийски кабинети и кабинети за съдебни служители, регистратура за класифицирана информация и архив.
В палатата функционират съвременни системи за видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване. На входа на сградата е обособена рампа за хора в неравностойно положение, осигуряваща възможност за безпрепятственото им влизане в съдебната палата, като достъпът им до деловодствата и съдебната зала на втория етаж се осъществява с асансьор.
Съдът в Хасково е седмият от 28-те административни съдилища, който официално започна да правораздава в своя сграда, подходяща за нормалната работа на един съд. Преди него в свои постоянни помещения се нанесоха съдиите от административните съдилища в Благоевград, София област, Габрово, Варна, София-град и Монтана. /БЛИЦ