Охраната на военни имоти ще поскъпне с близо 30% след 1 януари 2015 г., съобщи "Преса". Причината е, че армейското ведомство е сключило договор с фирма "Моба" ЕООД, собственост на МО. Сега старите казарми,рскладове и райони се охраняват от 13 частни фирми. На тях ведомството плаща по около 400 лв. за един охранител.
На държавната фирма обаче МО ще дава близо по 520 лева на пазач. Тъй като договорите на повечето от частниците за охрана на имотите са изтекли, министерството е възложило без търг на своята фирма да изпълнява тази задача. Промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП) които са в сила от тази есен, позволяват това. Става дума за т.нар. in house (вътрешно) възлагане. То разрешава на МО и другите ведомства да дават пряко на собствените си търговски дружества поръчки без конкурс, за да се пести време и да не изтичат средства от бюджета.<br /> <br /> В момента МО разполага с 1100 терена с отпаднала необходимост, за които на година харчи около 12 млн. лева за охрана. Сега ще трябва да заделят близо 17 милиона за тази дейност. <br /> <br />