Въз основа на влязло в сила решение по гражданско дело от 2005 г. на Районния съд в Пловдив, на МВР е издаден изпълнителен лист, по силата на който Окръжната следствена служба в Пловдив трябва да плати на министерството разходите /7053 лв./ за извършените от НИКК през периода 2003/4 г. 132 експертизи, съобщиха от МВР.
Към първоначалната сума е присъдено и изплащане на лихви от 986 лв, натрупани от датите на падежа по отделните вземания до деня на завеждане на исковата молба – 14 декември 2005 г.
Съгласно разпоредбата по ГПК /чл.519, ал.2/ паричните вземания между държавни учреждения се изплащат от бюджета на ведомствата, а ако такива средства не са предвидени, те трябва да бъдат заложени най-късно в следващия бюджет.

Въз основа на решението на съда, министър Михаил Миков е изпратил писмо до Окръжната следствена служба в Пловдив за изплащане на присъдените средства. /БЛИЦ