Окръжната прокуратура в Силистра излязоха с подкрепа към избрания за главен прокурор на България Иван Гешев. Ето какво пишат в декларацията:

ДО

                                                                           ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

                                                                                                                                                                                                                    ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

                                                                            ИНСПЕКТОРАТА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

 

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ТОЧКОВА,

 

 

                                      Във връзка с изпратеното до Вас отворено писмо на съдиите, магистратите и съдебните служители от района на Окръжна прокуратура гр.Силистра, желаем да изразим позиция, за избор на главен прокурор на Република България.

                                      Считаме, че е недопустимо съдии да осъществяват натиск в процедурата за избор на главен прокурор и да се намесват в кадровата политика на прокуратурата.Не следва да се допуска обслужване на определени политически интереси и създаване на изкуствено напрежение между съд и прокуратура.

                                      Изразяваме подкрепа към всички членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за отстоените позиции на прокурори, следователи и съдебни служители.

                                      Прокурори, следователи и съдебни служители от района на Окръжна прокуратура –Силистра, заявяваме своето съгласие и подкрепа относно позицията заявена чрез декларация на Управителния съвет на асоциацията на прокурорите в България.