България е страна-партньор на започналото в Берлин международно изложение за водно стопанство. Дойче веле разговаря по този повод с Фриц Холварт, заместник-директор на отдела за водите в германското еко-министерство.
България и Германия си сътрудничат активно в областта на водното стопанство от 1993 година насам, припомни на специален форум в рамките на изложението Фриц Холварт от германското министерство на екологията.
Германски стандарти в български условия
"Основен акцент на сътрудничеството ни е снабдяването с питейна вода и защитата на подпочвените води. Става дума най-вече за това България да внедри и напасне спрямо своите условия онези изпитани стандарти, които ние тук в Германия имаме. Вторият голям комплекс от теми в това сътрудничество е свързан с реките. В Германия имаме богат опит в това отношение", каза д-р Фриц Холварт и припомни за международната комисия за защита на река Рейн, която съществува вече от 60 години.
Събраният там опит е от голямо значение за сътрудничеството по Дунав, но и по река Марица. Германия помага най-вече при спазване на европейските норми за трансграничното използване на речните води. "Третият основен акцент в сътрудничеството ни е свързан с пречистването на отпадъчните води. Ние предлагаме нашите стандарти по отношение на отделяните от индустрията или пък общините води. Важен в това отношение е въпросът как могат да се наложат тези стандарти в обществото", заяви експертът от германското министерство на екологията.
Въпрос на добра комуникация
Фриц Холварт припомни, че и в Германия, също както в България, за проблемите на водното стопанство отговарят няколко институции. Добрата координация между тях и фирмите, строящи пречиствателните станции, е от голямо значение. В този смисъл германското ноу-хау може да е също от помощ за България. "Разбира се, в наш интерес е да предложим на българския пазар онова, което можем като качество, включвайки се също така с инвестиции и представяйки германска продукция при строежа на пречиствателни станции", обясни Фриц Холварт.
От дългогодишния си личен опит в германското министерство на екологията той препоръчва на колегите си в България следното: "Много е важно хората да осъзнаят значението, което има опазването на водите. Това не е тема, която стои далеч от нас, а ни засяга пряко, защото е свързана с въпроса каква вода пия у дома", казва експертът.
Разходите не са за пренебрегване
Фриц Холварт припомня, че след промените в Източна Германия са били построени прекалено големи пречиствателни станции, чийто капацитет впоследствие не се е използвал: "Много е важно да се гледат под лупа предложенията на проектантските бюра за пречиствателни станции. Те не бива да се по-големи като капацитет от това, от което има нужда съответният район", казва представителят на германското еко-министерство.
Плащаните от ЕС субсидии за строеж на пречиствателни станции примамват, но: "Впоследствие използването на тези пречиствателни станции означава разходи, които се плащат на местно ниво", предупреждава германският експерт с поглед към България. /БЛИЦ