Държавният дял в капитала на втората по големина болница в Пловдив – МБАЛ „Пловдив“, ще бъде увеличен от 51 на 67%, а делът на общината в акционерното дружество ще бъде редуциран от 23 на 15.5 процента. Това предложение ще бъде разгледано на общото събрание на акционерите, което е насрочено за 18 септември.
Още през април бившият министър на здравеопазването Радослав Гайдарски е изпратил писмо до ръководството на здравното заведение, с което го уведомява за планираното вдигане на капитала от 4.161 на 6.211 милиона лева. Това е било запазено в тайна и е станало известно едва след получаването на уведомлението с дневния ред на общото събрание на акционерите в градската администрация. Община Пловдив ще се стреми да формира блокираща квота, за да се спре решението за увеличаване на капитала на МБАЛ „Пловдив“ (бившата Окръжна болница) в града, обяви заместник-кметът по стопанската дейност Георги Григоров. Ако в смесеното дружество с болницата бъде вкарана частна фирма, ще се ощетят общините от региона, които са миноритарни акционери, коментира кметът Славчо Атанасов.
Уведомлението е подписано от директора на болницата Георги Йорданов. То съдържа точките от дневния ред на събранието: вдигане на капитала и създаване на ново дружество с името „Обществен медицински център“. Неговият предмет на дейност са посочени обучения, изложения, семинари и лечения. Предлага се МБАЛ да апортира двор от 91 декара в новото дружество, а партниращата частна строителна фирма „Норд инвест“ трябва да направи парична или друга вноска. Така частниците ще държат 51% от новото дружество.

Кметът Славчо Атанасов определи предложената схема като „скрита приватизация“ и затова Община Пловдив ще се опита да блокира вдигането на капитала. Градоначалникът ще изпрати до останалите общини от областта, които са миноритарни собственици на МБАЛ „Пловдив“, писмо с призив да гласуват „против“ вдигането на капитала. В устава на болницата няма изрично предвиден механизъм за вдигане на капитала, което означава че това трябва да стане по общия ред, предвиден в Търговския закон – с мнозинство от 2/3 от гласовете на акционерите, т.е. общините, които имат 49%, могат да блокират решението за това, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Пловдив. /БЛИЦ