Арестант, който работел в затвора, си търси чрез съда дължимите надници, защото му плащали частично. Той прекарал в ареста времето от март 2012-а до юни 2013-а, след което бил оправдан с влязла в сила присъда.

По време на престоя си зад решетките полагал труд, но затворническата администрация му плащала заработеното частично. Така след излизането си на свобода мъжът изчислил, че е ощетен с 1782,44 лв., и завел дело.

Искът е базиран на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и е адресиран до Пловдивския районен съд. Този тип дела обаче са подсъдни на административните съдилища, затова и казусът ще бъде насочен към Административен съд - Пловдив.