Данъчната декларация за доходите на физическите лица ще бъде съкратена и опростена. Такава препоръка е дал на Националната агенция по приходите (НАП) премиерът Пламен Орешарски. В момента НАП вече работи по новия вариант, който ще влезе в сила от следващата година, съобщи TV7.
Данъчна декларация подават самоосигуряващите се лица и работещите на трудов договор, които имат допълнителни доходи от наеми или хонорари. Тази година за първи път те трябва да попълват отделна справка за авансово внесения данък по тримесечия. <br /> <br /> Това обаче се оказва и най-големият проблем заради неизпълнение на законовото положение и често пъти хората се обръщат към счетоводители за попълвването й. <br /> <br /> Другото, което обърква хората, е попълването на информацията за окончателния размер на осигурителния доход. <br /> <br /> Най-лесно това става чрез електронния формуляр, който коригира грешките в движение и пресмята автоматично дължимите суми. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />