След като представи 100 мерки за излизане от кризата, днес премиерът Пламен Орешарски подробно изложи своята програма за управление от 43 страници. Тя е с три раздела и стъпва на приемственост и внася нови политики и акценти на управление, каза Орешарски.
Към края на програмата или по-точно в Третия раздел премиерът наблегна на политиките и мерки за укрепване на държавността. &quot;Не се справихме като общество с доверието в институциите и върховенството на закона&quot;, каза премиерът. Затова една от важните цели в управленската му програма е да се възстанови доверието към институциите и Съдебната система.<br /> <br /> Той предлага по-активна роля на държавата като регулатор като се ограничат административните тежести за бизнеса. При прилагане на програмата ще следваме откритост, прозрачност и отчетност на кабинета, обеща премиерът.<br /> <br /> Той не пропусна да атакува ГЕРБ, като заяви, че отсъстват обичайните документи на за завареното финансово-икономическо състояние на страната. В първия раздел на програмата си правителството обещава мерки насочени към икономиката. Усилия към противодействие на монополите за по конкурентна среда и защита на потребителите. &quot;Да смекчим над 100 лицензионни режима и да се облекчи бизнеса. Да пресечем контрабандните канали и отклоняването на ДДС, особено при вноса от трети страни&quot;, каза Орешарски. &quot;Той не пропусна устойчивото развитие на селско и горско стопанство и утвърждаване на България като туристическа дестинация. /БЛИЦ<br /> <br />