Един от приоритетите на Столична община и Орлин Алексиев, който е председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), е подобряването на условията за спорт, отдих и развлечения в града.

Какво е СОПФ?

Специализираният общински приватизационен фонд е агенция, която отговаря за разпределението на средствата, придобити от приватизация. Правилник, приет от столичния общински съвет (СОС), установява, че тези постъпления трябва да се използват за инвестиции и реализация на проекти, които спомагат за подобряването на облика на столичния град, за създаването на градска среда и осигуряването на спокойни условия за живот. 

Чрез Фонда, Столична община и СОС имат възможност да реализират идеите и намеренията, формиращи Стратегията за развитие на София, като столица на държава, членка на Европейския съюз, както и общинските програми по направления, приети от СОС.
СОПФ е създаден пред 1994-а година, като управлението му се осъществява от Съвет за управление (СУСОПФ). Той е съставен от заместник-кмета на СО по финанси и стопанска дейност, който е и управител на Фонда и 14 общински съветници. Орлин Алексиев – общински съветник в СОС, мандати 2007-2011г., 2011-2015г., 2015-2019г., е председател на СУСОПФ.

Бюджет и разпределение на средствата от СОПФ.
Столична община финансира различни свои проекти с източник на средствата СОПФ. За мандат 2015-2018г. Фондът е спонсорирал над 170 проекта, на обща стойност - 94 628 614 лева. Решението за това какви проекти да бъдат финансирани през Фонда и на каква стойност, се взима от СОС, а реализацията им се осъществява във всички райони на столицата, поясни Орлин Алексиев.
Приоритет за СОПФ е да се финансират проекти, свързани с образованието. 51,43% от общия бюджет на Фонда са насочени именно за изпълнение на подобни проекти. 45,3 млн. лева от тези средства са разпределени за инфраструктурата на образователната система. От тях за ново строителство и разширения на сграден фонд на училища и детски заведения са дадени 23,5 млн. лева.

Инвестиции, в размер на 9,8 млн. лева са насочени за подобряване условията за спорт, отдих и развлечения в града.  От тази сума близо 2,1 млн. лева са дадени за изграждането на чисто нови детски площадки, 1,7 млн. лв. за нови спортни площадки и съоръжения и 6 млн. лв. за рехабилитация на съществуващи обекти.

Съответно тези инвестиции са реализирани за 12 нови детски площадки в кв. Банишора (р. Сердика), кв. Дървеница (р. Студентски), кв. Захарна фабрика (р. Илинден),  в р. Лозенец и Витоша. В централна градска част и парковете, които се намират в нея, са изградени 2 нови площадки, а прилежащата им алейна мрежа и зелени площи са обновени.
Четири нови спортни площадки в районите Красна поляна, Нови Искър (с. Световрачене), двора на 152 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий", с. Мърчаево, р. „Витоша“, също са построени със средства от СОПФ. Стадион със съблекални и капацитет 300 седящи места, както и  футболното игрище в  кв. Ботунец (р. Кремиковци), както и спортният комплекс в с. Войняговци, притежаващ баскетболно и хандбално игрище, също са сред успешно реализираните проекти от Фонда.

С усилията на общинския съветник Орлин Алексиев, който беше сред инициаторите Столична община (СО) да си върне контрола в управлението на Общинска банка, е финансирано реновирането на 181 детски площадки в районите на столицата. От тях  - 120 са ремонтирани за 5 млн. лева със средства от продажбата на дяловото участие на СО в Общинска банка. Разпределението по райони (от 2 до 6 площадки за всеки от тях) е предложено от направление „Екология, зелена система и земеползване“ на СО.