С протестни митинги и затваряне на пътища заплашват оръжейниците от ВМЗ Сопот и миньорите от "Мини Марица-изток". Работниците от военния завод са недоволни, че в действията на новото правителство не виждат мерки за бързо изплащане на забавените им заплати и набелязване на спешни мерки за стабилизиране на дружеството.
Вече 56 дни работещите във &quot;ВМЗ&quot; ЕАД не са получили нито лев, заявиха от КНСБ. Така се нарушава Кодекса на труда, в който се казва, че при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер на 60% от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната, пише &quot;Стандарт&quot;. <br /> <br /> Оръжейниците желаят да се запознаят и с приетата в сряда от кабинета програма за стабилизиране на ВМЗ Сопот, която така и не беше оповестена поради секретност на информацията. <br /> <br /> Миньорите от въгледобива пък са притеснени, че предприятията работят под критичния технологичен минимум, което неминуемо води до съкращения, неплащане на заплати и увеличаване на риска от трудови злополуки. <br />