Варненският апелативен съд днес разгледа жалбата на съдия - изпълнителя Любомир Мав, срещу осъдителната присъда на Варненския окръжен съд произнесена за груби нарушения в съдебно-изпълнителната процедура, съобщиха от ВОС.
В края на м. април тази година първоинстанционният съд присъди две години &quot;лишаване от свобода&quot;, отложени с 4 години изпитателен срок на съдия-изпълнителя затова, че през октомври 2004 година, в качеството си на длъжностно лице - съдия-изпълнител при СИС на Варненския районен съд, за да набави имотна облага за взискателя Спас Спасов, нарушил грубо изпълнителната процедура. 39 годишният юрист издал постановление за възлагане на недвижим имот на взискателя без да има молба за това и в нарушение на три законови норми. Съдия-изпълнителят не се уверил чия е собствеността на недвижимия имот, който е собственост на длъжника &quot;Екофрут&quot; ООД и се намира в землището на с. Игнатиево, и изготвил постановление за възлагането му. В същото това постановление той вписал 4 сондажни кладенци, единият от които бил изключителна държавна собственост, без те да са били включени в описа на имота и без да са собственост на длъжника. Освен, че не е извършил проверка на собствеността, съдия-изпълнителят изготвил постановлението за възлагане и без оценка от вещите лица. По този начин взискателят получил чужда собственост, а вредните последици - имуществени и неимуществени възлизат на 269 800 лв. Това е пазарната стойност на 4-те кладенци, които са собственост на държавата, на община Аксаково, на &quot;Екофрут&quot; ООД и на Йовка Койнова. <br /> <br /> Пред втората съдебна инстанция адвокатите на съдия-изпълнителя твърдят, че самата конструкция на обвинителната теза е дълбоко сгрешена. По този казус нямало нарушение на служебните задължения а по-скоро ставало дума за неизпълнението им. Според представителя на Апелативна прокуратура по делото има категорични доказателства и съдът е мотивирал по безспорен начин наличието на груби нарушения на съдебно-изпълнителната процедура.<br /> <br /> Варненският апелативен съд ще се произнесе с Решение в законния срок.<br /> <br /> Пресслужбата на съда припомня, от началото на 2009 година това е втората осъдителна присъда, която Варненският окръжен съд произнася за съдия-изпълнител от Варна. През февруари Станислава Ян. получи условна присъда от година и половина затвор, отложена с 3 години изпитателен срок, затова, че преди 7 години превишила правата си на съдия изпълнител и вдигнала възбрана върху имот, без това да е поискано от страна по изпълнително дело. Няколко месеца по-късно Апелативният съд потвърди условното наказание и лиши Станислава Ян. от правата на частен съдебен изпълнител за срок от година и половина. Втората съдебна инстанция мотивира това решение с категоричния извод, че деянието е извършено при пряк умисъл и със специална цел &ndash; да причини вреда на взискателя./БЛИЦ<br />