Глобиха 500 лв. човека на ДПС, уволнил служителите си Силвия Мавродиева и Валери Кесимов за отказ да опростят 400 лв. данъци на неговия приятел Шамшадин Гюльов
<em>Служителка осъди кмета на Гърмен Ахмед Башев за дискриминация в собствената й родина. Комисията за защита от дискриминация (КЗД) наложи на Башев глоба от 500 лв. и го задължи занапред да се въздържа от действия, които нарушават Закона за защита от дискриминация (ЗЗД), пише &quot;Струма&quot;.</em><br /> <br /> Българката, спечелила безпрецедентното за България дело срещу управник от ДПС, е служителката в отдел &ldquo;Собствени приходи&rdquo; на община Гърмен Силвия Мавродиева. Заедно с колегата си Валери Кесимов тя влязла в остър конфликт с работодателя им Ахмед Башев заради отказа им да опростят данъчно задължение от 400 лева на приятеля му Шамшадин Гюльов от с. Рибново. Гюльов дължал сумата за данък на колата си.<br /> <br /> Според обясненията, дадени от двамата пред Комисията за защита от дискриминация, Гюльов пристигнал в отдела им с молба да му бъде премахнат данъкът, тъй като през 2006 г. дал лекия си автомобил &ldquo;за разкомплектоване&rdquo;. Като доказателство той приложил удостоверение от Вторични суровини. Показал и молба да му се опрости данъкът, адресирана до кмета на общината, която Башев бил резюлирал с &ldquo;да&rdquo;.<br /> <br /> Мавродиева и Кесимов уведомили кмета, че за прекратяване на регистрация на МПС лицето трябва да представи удостоверение от КАТ съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и Наредба -1-45 от 2000 г., да изчисти данъчните си задължения за въпросното МПС и едва след това то може да бъде заличено в общината. Кметът Башев обаче заяви, че това не го интересува, и настоява да бъдат премахнати данъчните задължения на лицето за въпросния автомобил.<br /> <br /> Мавродиева и Кесимов отказват да изпълнят разпореждането на Башев,тъй като е незаконно, и кметът задейства репресивната административна машина. Той решава, че отказът на двамата му подчинени е нарушение на трудовата дисциплина, и им налага дисциплинарно наказание &ldquo;предупреждение за уволнение&rdquo;. Несъгласни с наказанието, те подават жалба в Районен съд - Гоце Делчев с искане то да бъде отменено и това окончателно вбесява Башев. Ядосан, той ги привиква в кабинета си и ги задължава да си подадат молби за напускане, в противен случай ще бъдат уволнени. След като двамата отказват, кметът променя структурата на Общинската администрация и ги съкращава, като веднага на тяхно място назначава послушници.<br /> <br /> Мавродиева завежда дело в Районен съд-Гоце Делчев и той не само я възстановява на работа, но и отменя наложеното й от Башев предишно дисциплинарно наказание. Тя обаче още не се е върнала на работа, защото знае, че Башев няма да се примири с присъствието й и ще продължи да я преследва.<br /> <br /> През декември 2008 г. Мавродиева и колегата й Кесимов сезират за гаврата с тях КЗД. Преписката е образувана &ldquo;за тормоз при упражняване правото на труд&rdquo;. В хода на производството антидискриминационният орган установява, че с налагането на двамата служители наказанието &ldquo;предупреждение за уволнение&rdquo; Башев е накърнил достойнството им и ги поставил &ldquo;в условията на враждебна, обидна и застрашителна за тях среда&rdquo;, което представлява пряка дискриминация по смисъла на чл. 5 от ЗЗД&rdquo;. Уволнявайки ги пък, Башев извършил &ldquo;тормоз при упражняване правото на труд&rdquo;. Той сгафил и при измислената от него структурна промяна на отдела, чрез която успял да се отърве от двамата непокорни общинари - Ахмед Башев &ldquo;пропуснал&rdquo; факта, че двамата са от малкото служители в отдела с висше образование и магистърска степен, а повечето от колегите им са среднисти, но мюсюлмани. /БЛИЦ