Състав на Софийски градски съд осъди днес Бистра Димитрова, бивш председател на ДСК, на осем години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието, съобщиха от пресслужбата на съда. Тя бе подсъдима за това, че като председател на ДСК в периода 19 май 1995-15 юли 1996 година не е положила достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното й имущество и без надлежна проверка е сключила необезпечени договори
Контрактите, които са сключени, са с Първа частна банка АД, Агробизнесбанк, Бизнесбанк, Туристспортбанк и Добруджанска търговска банка. В резултат на това от ДСК е разпиляно имущество на стойност 12 942 000 000 неденоминирани лева, равняващи се днес на 12 942 000 лева.
По обвинението за сключване на неизгодни сделки с Фикс плюс – финансова къща АД като председател на ДКС Бистра Димитрова също беше призната за виновна за продажба на държавни дългосрочни облигации емисия 94/97. 

Бистра Димитрова е оправдана по обвинението, че като председател на ДКС е превишила правата си в полза на Първа източна международна банка с разрешение за необезпечени кредити на стойност (към 2008 година) един милион и половина лева.
Съдът лиши осъдената за 11 години да заема длъжностите: управител, подуправител или член на УС на БНБ; член на управителния или надзорния съвет или съвет на директорите на Българската банка за развитие; заместник-министър; областен управител;председател на държавна агенция; председател на държавна комисия; изпълнителен директор на изпълнителна агенция; всички длъжности, определени като ръководни съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията.
Подсъдимата трябва да заплати и направените по делото разноски в размер на 8846 лв. Присъдата може да се обжалва до 15 дни пред апелативен съд./ БЛИЦ